Състоя се първата Национална среща по проект “Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода-суша” - WATE...

Състоя се първата Национална среща по проект “Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода-суша” - WATERMODE, на тема „Интермодалният транспорт – ключов фактор за развитие в Югоизточна Европа”

На 26 октомври 2010 г. в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се състоя първата Национална среща със заинтересованите страни по проект “Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода-суша” – WATERMODE, организирана от Изпълнителна агенция „Морска администрация” – партньор по проекта.


Проектът WATERMODE се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”. Основната му цел е да насърчи координацията между публичните и частни партньори, които се занимават с логистично и пространствено планиране, да подчертае потенциала на водните пътища, които пресичат региона и да допринесе за пълната интеграция на морския и речния транспорт в логистичната верига.


На срещата бяха представени работните пакети по проекта, включващи дейности по изготвяне на оценка на логистичните центрове за мултимодален транспорт, изграждане на мрежа за мултимодален транспорт, насърчаване на развитието на мултимодалните превози като алтернатива на превозите с автомобилен транспорт, постигане на безопасност и конкурентноспособност при интермодалните превози.


Поканените външни лектори на срещата – представители на Еколоджистикс ООД и Юнимастърс Лоджистикс АД, също така изнесоха данни за логистичните мултимодални терминали в региона на проекта, контейнерните превози в Черноморския регион, развитието на интермодалния транспорт, оптимизация на връзката на пристанищата с хинтерланда.


Мероприятието премина под силен интерес от страна на поканените участници - специалисти както от държавната администрация, така и от частния сектор в областта на мултимодалните превози.


 Презентация за проекта WATERMODЕ (563.5 KB)