На 11 и 12 ноември 2010 година в Гранд хотел София се проведе Международна конференция на тема: Морското пиратство и сигурността на морския транспорт и връзката с българската национална сигурност.

На 11 и 12 ноември 2010 година в Гранд хотел София се проведе Международна конференция на тема: Морското пиратство и сигурността на морския транспорт и връзката с българската национална сигурност.  Организатори на форума са ИА „Морска администрация”, Българската асоциация на корабопритежателите, Българската асоциация на спедиторите, транспорт и логистика, Българската асоциация на корабните брокери и агенти, Държавно предприятие „Пристанищна инфрастуктура”, Компания Риск Сълушънс.


Към Конференцията беше проявен изключителен интерес, както от страна на различните заинтересовани кръгове в страната, така и от чужбина, с включването на представители на държавни институции, включително и на Народното събрание, в лицето на народните представители г-н Крайчев и г-н Атанасов; на корабопритежатели, зстрахователи, представители на дипломатическите мисии у нас – Нейно Превъзходителство г-жа Шейла Камерер, посланик на ЮАР и Негово Превъзходителство г-н Пол Макуеи, посланик на Судан, представители на посолствата на САЩ, Великобритания, Гърция, Румъния, Украйна и участници от Великобритания,САШ, Израел, Норвегия.


Конференцията включваше 4 панела като лектори по различните теми бяха изтъкнати представители на различните заинтересовани кръгове по проблема за морското пиратство, което даде възможност същият да бъде разгледан в неговата цялост, дълбочина и от неговите различни аспекти – социално-икономически, политически и правен.


Конференцията беше открита от г-н Камен Кичев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В своето обръщение към участниците г-н Кичев подчерта, че конференцията е първата в България на тази тема. Проблемът за морското пиратство през последните години се изправи пред световната морската общност с особена острота и нашата страна също беше сериозно засегната. Споделяйки становището, че единствената успешна формула за борба срещу това явление е обединяването на усилията на всички заинтересовни страни на международно ниво, г-н Кичев отбеляза, че тази конференция е поредната стъпка напред в тази борба.


Сред лекторите на конференцията бяха:
- г- н Соломон Паси, министър на външните работи в периода 2002-2005 г.  и основател на Атлантическия клуб в България, който направи обзор на ра звитието на явлението морско пиратство;
- г- н Мохамен Хюсеин Мохамед от Сомалия, който представи ситуацията в Сомалия понастоящем;
- г- н Фред ван ВАйнен, представител на Европейската конфедерация на асоциацията на капитаните – въоръжени или не – как да се противопоставим на световното морско пиратство;
- контраадмирал Дейвид Шимп, вице-президент на Мейбанк иншурънс – стратегическо управление на риска – мерки за предотвратяване на пиратски нападения;
- к.д.п. Марин Петров, генерален секретар на БАК – противодействие на пиратството – гледна точка на корабособствениците;
- проф. Александър Янков – представи международното законодателство относно морското пиратство;
- г-н Джон Хъгинс от Уан Ърф Фючър Фондейшън – Океани без пиратство;
- г-жа Елисавета Калинова, асистент в Свободен университет – гр. Варна – Българско национално законодателство в областта на морското пиратство;
- г-жа Яна Михайлова, Български червен кръст – Международното хуманитарно право;
- г-н Ефраим Снех, бивш министър на отбраната на Израел – Оценка на риска и ефективност на мерките за борба с морското пиратство;
- г-жа Алиция Минкова, директор на дирекция „КАрго застраховане”, БУЛСТРАД, - Пиратството – застрахователни аспекти;
- кап. Бйорн Хааве, вице-президент на Международна федерация на моряците - Мерки, предприемани от моряците за избягване на пиратски нападения;
- г- н Саймън Джонс – Опитът на компаниите за морска сигурност в борбата срещу пиратството в Аденския залив и край бреговете на Сомалия;
- лейт. Иван Йорданов – Военно-морските сили на ЕС – операция „Аталанта”;
- полк. Ивайло Важаров, началник на Болница за активно лечение към ВМА– гр. Варна – Здравословни рискове при пиратско нападение.


Конференцията завърши с приемането на декларация, с която участниците изразиха:
- голямата загриженост от огромната и нарастваща опасност за мореплавателите и морската индустрия като цяло от морското пиратство, особено  в района на бреговете на Южна Сомалия;
- обединиха се около становището за необходимостта от криминализиране на морското пиратство в националното законодателство, отчитайки опита на някои държави;
- призоваха българската  държава  да включи  в националното си законодателство състав "пиратството", за да се осигури адекватното правоприлагане на международната правна рамка, очертана в Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.;
- съгласиха се, че решението на проблема с пиратите се състои в установяването на ред на сушата и приветстваха всички усилия на международната общност за подобряване на политическата ситуация в Сомалия и предотвратяване на възможността на пиратите да използват и изграждат бази в страната, да държат кораби и екипажи като заложници.