На 9 и 10.12.2010г. във Фестивален център – Варна ще се проведе поредната седма конференция на черноморските държави по морско търсене и спасяване.

                        


Стартирала през далечната 2004 г. в Констанца - Румъния, конференцията се провежда ежегодно на ротационен принцип в някоя от черноморските държави.


Настоящата седма конференция се организира от ИА „Морска администрация” и в нея ще вземат участие делегации от всички черноморски страни с изключение на Грузия. От българска страна участие ще вземат представители на ИА „Морска администрация”, Военно-морски флот, Гранична полиция, неправителствени организации свързани с търсенето и спасяването, висши учебни заведения и др.


В дневният ред на конференцията освен ежегодните доклади и анализи за инцидентите и проведените операции в отговорните райони на всяка една от държавите, ще бъдат разгледани и въпросът свързан с обединяването на усилията, силите и средствата на черноморските държави за справяне с крупни морски инциденти, обмяна на опит в подготовката и обучението на морските спасители и др