Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г.).

Файлови документи
Прикачен файл Size
Наредба 886.48 KB