Публикувано е Разпореждане №110 на ИД на ИАМА относно привеждане в изпълнение промените от 2010г. в Конвенция STCW"78 и кодекса към нея.

Документът е в рубрика Нормативни документи - Разпореждания на изпълнителния директор - Разпореждане № 110 и влиза в сила от 15.09.2011г.