Публикувано е Разпореждане №111 на изпълнителния директор, с което се определят изискванията за водене на дневник за документиране на операциите с разрушаващи озона вещества

Документът е в рубрика Нормативни документи - Разпореждания на изпълнителния директор - Разпореждане № 111