Втори специализиран кораб в Черно море за ликвидиране на нефтени разливи

В началото на тази година Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) инициира тръжна процедура NEG/1/2011 за наемане на втори кораб, специално оборудван за ликвидиране на нефтени разливи, който да бъде базиран в лот 5 – Черно море. На 22 февруари 2011 г. в Дирекция „Морска администрация – Варна” бе проведена информационна среща за разясняване на условията за участие в търга. Интерес бе проявен от редица български и чуждестранни компании, разполагащи с подходящи за преоборудване кораби, както и проявяващи искрено желание за ефективно подпомагане на процесите за адекватно противодействие на нефтеното замърсяване на море и възможните негативни последици от това за околната среда и социално-икономическите интереси на засегнатите крайбрежни държави.

На 10 ноември 2011 г. на заседание на административния борд на EMSA е обявено официално, че тръжната процедура е приключена успешно. Избран е втори специализиран кораб за ликвидиране на нефтени разливи – това е българският м/к „ENTERPRISE”. С него EMSA ще сключи договор за наем за период от 4 години – период, в рамките на който корабът ще бъде в готовност да се присъедини към националните сили и средства на засегнатите от мащабни нефтени разливи страни. А това е стъпка напред към общата кауза "Безопасно корабоплаване в чисти морета".