Публикувано е Разпореждане № 95 на директор дирекция "МА-Бургас" относно ограничаване газенето на корабите посещаващи пристанище Бургас
Документът е в рубрика Нормативни документи - Разпореждане на директор Д"МА-Бургас" - Разпореждане № 95