Дипломатическата конференция за приемане на Споразумението за прилагането на Протокол от 1993 г. във връзка с Международната конвенция за безопасността на риболовните кораби, Торемолинос, 1977 г.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”  к.д.п. Сергей Църнаклийски и директорът на дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” в ИАМА г-жа Анна Натова участваха в Дипломатическа конференция за приемане на Споразумението за прилагането на Протокол от 1993 г. във връзка с Международната конвенция за безопасността на риболовните кораби, Торемолинос, 1977 г., която се проведе в Кейптаун, ЮАР  в периода 9 – 11 октомври 2012 г. В последния ден на конференцията ръководителят на българската делегация к.д.п. Сергей Църнаклийски, упълномощен с Решение на Министерския съвет, подписа Заключителния акт на конференцията.


С приемане на Споразумението за прилагането на Протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция за безопасността на риболовните кораби, Торемолинос, 1977 г. се цели преодоляване на затрудненията, свързани с приложението на разпоредбите от Протокола и въвеждането на по-високи стандарти за експлоатацията на риболовните кораби.


В тази връзка за осигуряването на безопасната експлоатация на корабите е предвидено извършването на прегледи и проверки от администрацията на държавата на знамето. Новите елементи в това отношение са: прегледите на спасителните средства и другото оборудване, прегледите на радио инсталациите и прегледите на структурата, машините и оборудването.


По отношение на измерването на корабите е предвидена възможността за използване на бруто тонажа на корабите вместо тяхната дължина.


В съответствие с разпоредбите от Споразумението ще бъдат издавани: Международно свидетелство за безопасност на риболовните кораби, към което се добавя и запис на оборудването, и Международно свидетелство за освобождаване на риболовните кораби.


Разпоредбите от Протокола се допълват от въведените изисквания за противопожарните системи в жилищните и сервизни помещения и посочените методи за противопожарна защита. Освен това с оглед на осигуряването на безопасността  на корабоплаването като цяло и в частност безопасността на риболовните кораби, са предвидени допълнителни разпоредби относно изискванията за спасителните и дежурните лодки и системите за радиокомуникации.