Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за ус...

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга върху: „Пристанищен терминал Тутракан, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе”

Обявлението за процедурата е публикувано на електронната страница на Държавен Вестник на електронен адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces, под № 1 от 17.10.2012 г. както и на електронната страница на МТИТС: http://www.mtitc.government.bg/ в раздел „Концесии-актуално”.