Националната среща по проект „DaHar” учреди национален форум на заинтересованите страни

В изпълнение на Работен пакет 5 на проект DaHar  ( Danube Inland Harbour Development) „Развитие на пристанищата по река Дунав”, по който „ИА „Морска администрация” е партньор, беше учреден национален форум на заинтересованите страни (DaHar Stakeholders Forum - DSF) от представители на целеви групи с отношение към темата на проекта.


Форумът включва представители от  всички структури, заинтересовани за развитието на транспортната логистика и повишаване на икономическите показатели на населените места по река Дунав в Югоизточна Европа.


Съгласно проектната рамка и с цел постигане на реални резултати, форумът по проект DaHar избра свое ръководство. За председател беше избран к.д.п. Сергей Църнаклийски – изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”, за заместник -  председатели – д-р Юлиян Найденов, кмет на Силистра и к.в.п. Тони Тодоров, ръководител на екипа по проект „DaHar”, директор на Д „МА – Лом”. Членове на координационния съвет   са представители на целевите групи, заинтересовани страни по проекта. Тази структура ще бъде оторизирана в рамките на проектните възможности и контакти, за да спомогне за решаване на поставените въпроси и внедряване на направените предложения. Целта е да има широко представителство на отговорни и заинтересовани фактори, които да осигурят необходимата среда за насърчаване на българското речно корабоплаване и развитие на пристанищата по река Дунав.