Открита е процедура за предоставяне на концесия за услуга върху: „Пристанищен терминал Русе-център"

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга върху: „Пристанищен терминал Русе-център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе”.

Обявлението за процедурата е публикувано на електронната страница на Държавен Вестник на електронен адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces, под № 1 от 21.11.2012 г. както и на електронната страница на МТИТС: http://www.mtitc.government.bg/ в раздел „Концесии-актуално”.