Информация относно свидетелствата за правоспособност на морските лица, издадени от ИА "Морска администрация"