Упълномощени български фирми за извършване на прегледи и освидетелстване на спасително, противопожарно, навигационно и др. оборудване на кораби плаващи по море и вътрешни водни пътища на Европа.