Европейски ден на морето 2013


В отговор на инициативата на Европейската комисия, която обяви официално 20 май за Европейски ден на морето и която приканва всички заинтересовани страни от държавите-членки на Европейския съюз да проведат тематични мероприятия в избрани от тях дни в седмицата около тази дата, по-долу ще намерите информация относно планираните от българска страна инициативи, които бележат ангажираност и желание за насървачане на дейностите, свързани с използването на един от най-ценните ресурси за държавите-членки - морето.

Тази година отбелязването на Деня на морето на европейско ниво ще се реализира с организирането на конференция в Малта и със съпътстващи мероприятия с акцент върху устойчивия крайбрежен и морски туризъм в широкия контекст на инициативата на Европейския съюз, наречена "Син растеж - възможности за устойчиво развитие на морето", както и върху управлението на крайбрежните зони и на връзката на морските басейни със съседни държави.Мероприятия по случай Европейски ден на морето 2013  (42 KB)