На вниманието на българските моряци и на българските менингови фирми


Информация за контактните точки за подаване на жалби по Морската трудова конвенция 2006 от морските лица
Дата на влизане в сила на Морската трудова конвенция 2006 - 20 август 2013 г.


 


1. В случай, че морското лице е наето на работа на кораб, плаващ под българско знаме (без значение дали морското лице е сключило договор с менинг агент или е наето пряко от корабособственика), контактната точкa за подаване на жалби по Морската трудова конвенция 2006 е:


Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Адрес: бул. "Дондуков" № 3, София 1000
e-mail: [email protected] 
Телефон: 02 / 988 51 722. В случай, че морското лице е наето на работа на кораб, плаващ под чуждо знаме и няма договор с менинг агент, контактните точки за подаване на жалби по Морската трудова конвенция 2006 са администрацията на държавата на знамето, под което плава корабът и Изпълнителна агенция „Морска администрация”:


Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Адрес: Ул. Дякон Игнатий 9, София 1000
e-mail: [email protected]
Телефон: 02 / 930 09 10


Контактна точка на Администрация на държавата на знамето - информация за всяка контактна точка на Администрация на държавата на знамето, под което плава корабът, може да бъде намерена на www.ilo.org3. В случай, че морското лице е наето на работа на кораб, плаващ под чуждо знаме и има договор с менинг агент контактните точки за подаване на жалби по Морската трудова конвенция 2006 са Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и администрацията на държавата на знамето, под което плава корабът:


Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Адрес: бул. „Дондуков” № 3, София 1000
e-mail: [email protected]
Телефон: 02 / 988 51 72


Контактна точка на Администрация на държавата на знамето - информация за всяка контактна точка на Администрация на държавата на знамето, под което плава корабът, може да бъде намерена на www.ilo.org