Национална среща с международно участие на тема „Развитие на транспортната логистика – центрове за мултимодален транспорт” (10 – 11 юли 2013 г., гр.Варна)

В периода 10 – 11 юли 2013 г. в гр. Варна се проведе Национална среща с международно участие на тема „Развитие на транспортната логистика – центрове за мултимодален транспорт” в изпълнение на дейностите, залегнали в Работен пакет 5 на проект ADB MULTIPLATFORM „Мултимодална платформа Адриатическо море-р. Дунав-Черно море”.ИА "Морска администрация" – домакин на това събитие, е партньор по този проект, който стартира през 2012 г. за период от 30 месеца и представлява регионален международен проект, съфинансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”.Основна цел на проекта е насърчаването на намирането на екологосъобразни, мултимодални транспортни решения, обхващащи пристанищата на Адриатическо море, р. Дунав и Черно море и връзките им с вътрешността на региона. Главна задача на проектните дейности е създаването на „мултимодална транспортна платформа” в Югоизточна Европа чрез включване на т.нар. „центрове за развитие на мултимодалния транспорт”.  Възможностите за създаване на такива центрове за развитие  на мултимодалния транспорт в Република България беше основната тема, разисквана през двата дни на срещата, съвместно с представители от ангажираните страни в областта на мултимодалния транспорт, както и с част от чуждестранните партньори по проекта и Водещия партньор в лицето на главния координатор  на проект ADB  - г-н Масимилиано Анджелоти, който представи проекта на аудиторията.Срещата беше открита от координатора на Работен пакет 5 от екипа на ИА "Морска администрация" – г-жа Албена Каитина. Приветствени думи към гостите произнесоха доскорошният ръководител на проекта, понастоящем заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Петър Киров и к.д.п. Валентин Енчев, директор на Дирекция „Морска администрация-Варна“.
Своята гледна точка по темата в общо десет презентации представиха Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Националната асоциация за спедиция, транспорт и логистика, БДЖ-Товарни превози, Центъра за насърчаване на интермодалните и превозите на къси разстояния, Клъстер „Зелен товарен транспорт”, беше споделен и опита при създаването на центрове за развитие на мултимодалния транспорт от страна на гост-лектори от Италия, Хърватия и Сърбия.