ПРОЕКТ DAHAR – РЕЗУЛТАТИ ОТ СРЕЩАТА В ГР. ДУНАЙВАРОШ, УНГАРИЯ ОТ 25.09.2013 Г.

На седмата среща на тематичните групи, състояла се в Дунайварош, Унгария на 25.09.2013 г.бе отчетено, че основната работа по проекта е свършена. Плановете за развитие на осемте пристанища, участващи в проекта ще бъдат обобщени в стратегия. Това ще е един от основните  резултати от проекта.


Колегите от университета в Нови Сад – Факултета по технически науки, Сърбия представиха пилотен проект на РИС. Беше обсъдена предстоящата медийна кампания, включваща среща с отговорни представители на политическата и административната власт на Европейския съюз в Брюксел през декември т.г. и запознаване на широката общественост в съответните страни с резултатите от проекта.


Участниците в изпълнението на проект DaHar („Развитие на пристанищата по река Дунав”) заявиха своето желание работата да продължи във втора фаза въз основа на ползотворното сътрудничество, изградено между тях.