Трети национален форум на заинтересованите страни по темата на проект DaHar – „Развитие на пристанищата по река Дунав”

 


На 23 октомври 2013 г,  в София,  в сградата на МТИТС изпълнителният директор на ИА „Морска администрация” к.д.п. Георги Цветков откри Третия национален форум по темата на проект DaHar.


Да се изработи интегрирана стратегия за насърчаване на транспортната логистика в региона и да се подобрят икономическите показатели на населените места по река Дунав – това са главните цели на проекта, който се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”.


ИА „Морска администрация” създаде широк форум в национален мащаб (DaHar Stakeholders Forum - DSF) от представители на целеви групи с отношение към темата на проекта, които вече проведоха два национални форума – първия през м. ноември.2012 г. в София, втория – през м. април т.г. в Лом.


На третата среща, к.в.п. Тони Тодоров, ръководител на проекта за ИА „ Морска администрация” и директор на Д „МА – Лом”, представи постигнатите резултати от изпълнението на проекта до този момент. Демонстрирана бе и работата на Речната информационна система в Лом, която ще подпомогне бъдещата информационна система за управление на корабния трафик в българския участък на реката (БУЛРИС). Беше представен и планът за развитие на пристанище Лом като интермодален хъб, след като са изследвани подробно слабите и силните страни, възможностите за развитие и перспективите. Община Силистра, другият български партньор по проекта също отчете своя принос за цялостното изпълнение на проекта и показа своята речна информационна система.


В Третия националния форум участваха представители на изпълнителната власт, на професионални транспортни обединения и асоциации, на бизнеса и др. Разговорите и мненията се обединиха около темата, че основен приоритет трябва да бъде подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав. Този въпрос трябва да бъде решен на международно ниво от взимащите политически решения.

Потвърдиха се и намеренията за продължаване на проекта в DaHar 2, който да довърши започнатото – да се приложат на практика направените анализи и препоръки за развитие на пристанищата, участващи в проекта. Това ще бъде и основният въпрос на предстояща среща в Брюксел с представители на европейските институции.