Работна среща по проект HINT – „Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии” в Русе

 


 


На 22 октомври 2013 г. в гр. Русе,  в “Kaneff Centre” на Русенския университет „Ангел Кънчев” изпълнителният директор на ИА „Морска администрация” к.д.п. Георги Цветков откри работна среща по проект HINT на тема „Хармонизиране на стандартите за обучение и сертификати в областта на вътрешните водни пътища” – STCIN.


К.д.п. Георги Иванов – ръководител на проекта за ИА „МА” и заместник-изпълнителен директор на агенцията представи проект HINT  и изпълнените досега дейности. Присъстващите – представители на областната и общинска администрация, образователни центрове, пристанищни оператори и преподаватели, студенти и докторанти от Русенския университет бяха запознати и с новостите в стандартите за обучение, както и с базираната в интернет ADN платформа.


За първи път в срещата участваха и представители на Регионалната дирекция на Агенция по заетостта в Русе, които могат да насочват регистрираните безработни към обучение и квалификация за професии от сферата на вътрешния воден транспорт, който изпитва недостиг на квалифицирани кадри.


В Западна Европа се използват навигационни и логистични симулатори, така необходими за обучението по вътрешен воден транспорт, каквито в България все още няма. Партньорите от Русенския университет изнесоха  резултати от проучване какво точно да е обучението на кадри за вътрешния воден транспорт с помощта на симулатори. Те обясниха и възможностите на изградената образователна мрежа (DKN) за обмен на информация, коментари и предложения не само между работещите по проекта, но и за всички с интерес към проблемите на вътрешния воден транспорт


Привличане на обществения интерес към професиите, свързани с вътрешния воден транспорт и логистиката е една от основните дейности по проекта.  Затова и ще бъде поставено началото на информационен център по вътрешен воден транспорт в гр. Русе. Ще се използва и опита на вече изградените информационно-образователни центрове в Австрия, Румъния, Хърватия и Унгария.