Тестови въпроси за механици

 

 

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Функция електообзавеждане ЕСК, механици изпълнителско ниво 46.91 KB
Функция електрообзавеждане ЕСК, мехници оперативно ниво 146 KB
Функция електрообзавеждане ЕАС, механици оперативно ниво 598.27 KB
Функция електрообзавеждане ЕСК, механици управленско ниво 756.06 KB
Функция техническа поддръжка и ремонт, механици изпълнителско ниво 25.29 KB
Функция морско инжинество квалифициран моряк машинна команда 157 KB
Функция ЕОЕАСУ, квалифициран моряк машинна команда 20.53 KB
Функция морско инженерство изпълнителско ниво 35.29 KB
Функция морско инженерство оперативно ниво 517.43 KB
Функция морско инжинерство, управленски ниво 692.14 KB
Функция ТОР, квалифициран моряк машинна команда 25 KB
Функция техническа поддръжка и ремонт, механици оперативно ниво. 77.25 KB
Функция поддръжка и ремонт, механици управленско ниво 127.81 KB
Функция УЕКГЛБ, квалифициран моряк машинна команда. 153.5 KB
Функция УЕКГЛБ, механици изпълнителско ниво. 41.03 KB
Функция УЕКГЛБ, механици оперативно ниво 85.08 KB
Функция УЕКГЛБ, механици управленско ниво 96.67 KB
Електротехник ТП и Р, изпълнителско ниво 25.32 KB
Електромеханик електрообзавеждане оперативно ниво 378.36 KB
Електромеханик поддържане и ремонт оперативно ниво 25.31 KB
Електромеханик УЕКГЛБ оперативно ниво 76.07 KB
Електотехник електрообзавеждане изпълнителско ниво 222.56 KB
Електротехник УЕКГЛБ изпълнителско ниво 41.1 KB