Среща между г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и г-н Код...

Среща между г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и г-н Коджи Секимицу, генерален секретар на Международната морска организация (ИМО)

 


 


На 26 ноември 2013 г. в рамките на 28-та редовна сесия на Асамблеята на ИМО, се проведе среща между г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и г-н Коджи Секимицу, генерален секретар на Международната морска организация (ИМО) по предварително уточнен дневен ред.


На срещата присъстваха:  1. г-н Коджи Секимицу, генерален секретар на ИМО

  2. г-н Николас Хараламбос, директор на Дирекция „Техническо сътрудничество“ в Секретариата на ИМО

  3. г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България

  4. г-н Константин Димитров, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия

  5. г-н Георги Цветков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”

  6. г-жа Радина Русева, главен експерт в дирекция „Европейски съюз, международни организации и проекти” в Изпълнителна агенция „Морска администрация”


Г-н Секимицу приветства г-н Папазов и благодари за подкрепата на България за постигането на целите на ИМО.


Г-н Папазов благодари на г-н Секимицу за предоставената възможност за лична среща, въпреки натоварената програма на Асамблеята. Г-н Папазов сподели своето вълнение и задоволство от участието си в Общото събрание на организацията, чиято работа високо цени предвид професионалния си опит на моряк и капитан. Г-н Папазов представи на г-н Секимцу изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“, капитан Георги Цветков.


Българската страна увери генералния секретар в ангажираността си към постигането на целите на ИМО и го информира за активното си участие в работата на регионалните черноморски организации – Комисия за опазване на Черно море от замърсяване и Черноморски меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол. Българската страна благодари на генералния секретар за неоценимата експертна и финансова помощ, която ИМО оказва на тези регионални организации по линия на интегрираната програма за техническо сътрудничество. В допълнение българската страна очерта на кратко постигнатото от тези организации в областта на безопасността на корабоплаването, опазването на морската среда и подобряването на условията за труд и живот на борда на корабите.


Българската страна благодари на генералния секретар за инициативата му, както и за подкрепата на ИМО за провеждането на Първата среща на ръководителите на морските администрации на държавите от региона на Черно и Каспийско море през декември 2012 г. в Батуми, Грузия. Българската страна подчерта постигнатото в рамките на срещата и изрази своето задоволство и готовност да бъде домакин на Втората среща през м. април 2014 г. Към генералния секретар беше отправена покана да открие мероприятието, както и да даде предложения за тема и основни въпроси, които да залегнат в програмата му.


В отговор генералния секретар сподели, че ще бъде щастлив да посети България, но м. април е твърде натоварен и предложи ИА „Морска администрация“ да установи контакт с началника на кабинета му за уточняване на евентуално възможни дати. По отношение на темата, г-н Секимицу предложи тя да бъде „Конвенции на ИМО – ефективно прилагане“. Той подчерта, че ефективното и пълно прилагане на инструментите на ИМО е приоритет за него и за цялата организация. Генералния секретар допълни, че темата е достатъчно глобална и позволява обсъждането на широка гама въпроси, и е тясно свързана с последните развития – очакваното приемане на Кодекса за прилагането на инструментите на ИМО и на измененията в три конвенции, свързани с придаването на задължителен характер на Кодекса и с въвеждането на Схемата за задължително одитиране на държавите членки. Генералния секретар сподели, че 2015 ще бъде изключително важна за секретариата на ИМО, тъй като тогава ще се извърши подготовката за стартирането на Схемата за задължително одитиране през 2016 г. Българската страна припомни, че е била одитирана в рамките на Схемата за доброволно одитиране и изказа благодарност за професионализма на екипа от секретариата на ИМО, ангажиран в одита. Българската страна сподели, че проверката е дала възможност за безпристрастна външна оценка на работата на българската администрация и е била много полезна, тъй като е идентифицирала области за подобряване.


Българската страна информира генералния секретар, че за провеждането и резултатите от Първата среща на ръководителите на морските администрации на държавите от региона на Черно и Каспийско море е бил уведомен г-н Сийм Калас, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите за транспорта, както и за неговия интерес към срещата и задоволство от постигнатото. Към г-н Калас е отправена неофициална покана да присъства и да направи изказване на Втората среща и очаква отговор. Българската страна изрази убедеността си, че присъствието на г-н Секимицу и на г-н Калас на мероприятието ще отправи много силно и важно послание към глобалния морския сектор, за доброто сътрудничество и единомислие между ИМО и ЕС в областта на морската безопасност, опазването на морската среда, регионалното сътрудничество и устойчивото развитие на морската транспортна система.


Накрая българската страна информира г-н Секимицу, че тази година се отбелязват 130 години от създаването на Морската администрация в България. По този повод капитан Цветков връчи на г-н Секимицу екземпляр от юбилейното издание за 130 годишнината от създаването на администрацията. Г-н Папазов подари на генералния секретар реплика на сребърен съд от Рогозенското съкровище. Г-н Секимицу сподели интереса си към историята и благодари на г-н Папазов и на г-н Цветков за подаръците.