Среща по проекта ADB в Тирана, Албания

В периода 27 – 28 май, 2014 г. в гр. Тирана, Албания,  представители на ИА "Морска администрация" взеха участие в провелата се Партньорска среща и шесто заседание на Управляващия комитет по проект ADB Multiplatform („Мултимодална платформа Адриатическо море-река Дунав-Черно море”), чиито домакин, също партньор по проекта, беше Индустриална Камара-Тирана.


Срещата беше открита от г-жа Паскали, заместник-министър на икономическото развитие, търговията и предприемачеството и г-н Маняни, заместник-министър на транспорта и инфраструктурата на Албания, което засвидетелства политическата ангажираност и подкрепа на албанските партньори към усилията на проекта за развитие и насърчаване на мултимодалните превози в района на Югоизточна Европа.


В рамките на срещите беше дискутирано изпълнението на дейностите по всички работни пакети на проекта и бяха взети важни решения, свързани с усвояването на средствата до края на неговото изпълнение, неговото промотиране сред широката общественост, провеждането на Седмо заседание на Управляващия комитет и Заключителна конференция на проекта, създаването на центрове за развитие на мултимодалния транспорт, разработването на мрежи от качествени транспортни коридори, сключването на Споразумения за зелен товарен транспорт и др.