Представени бяха новите електронни услуги на Морска администрация

София,04.07.2014 г.


 


Уважаеми колеги,


Шест електронни услуги ще предоставя Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на своите партньори и ползватели. В тяхното представяне участие взеха заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров, изпълнителният директор на ИА „Морска администрация“ Живко Петров, Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии и електронно управление“ в МТИТС, Алеко Джилджов, държавен експерт в администрацията на Министерския съвет и др.


„За първи път се осъществява подобен междурегистров обмен на данни“, каза вицепремиерът Бобева. По думите й от новите услуги ще се възползват над 30 000 моряци, като ще се спестят време и средства за бизнеса и хората.


Заместник-министър Георги Тодоров акцентира, че най-важен е косвеният икономически ефект, който се реализира с предоставянето на по-добри и всеобхватни електронни услуги.


Изпълнителният директор на Морска администрация к.д.п. Живко Петров представи ползите от услугите. До този момент, за да се получи верификация за свидетелство за правоспособност, се е налагало съответната администрация или работодател да го изиска писмено от българската страна, да се направи справка в регистрите, да се съгласува и изпрати обратно. В някои случаи това е довеждало и до забавяне времето за отплаване на кораба, когато екипажът е обект на проверка. „Сега всичко това се случва за секунди на екрана на компютъра“, обясни Живко Петров.


По време на събитието представители „ТехноЛогика“, които са разработили услугите, демонстрираха в реално време как с данните на моряк може да бъде направена проверка за автентичност на свидетелство за правоспособност и достоверност на данните, вписани в него, както и издаване на удостоверение за плавателен стаж.


ИА „Морска администрация“ е включена като една от пилотните администрации в проекта „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се реализира с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”.


Благодарение на него са разработени 6 услуги: Проверка за автентичност на свидетелство за правоспособност и достоверност на данните, вписани в него; издаване на удостоверение за плавателен стаж; издаване/преиздаване на свидетелствo за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани съгласно международни конвенции; издаване/преиздаване на свидетелство за правоспособност “Водач на кораб до 40 БТ по море” и “Водач на малък кораб”; издаване/преиздаване на свидетелствo за правоспособност за работа по море; издаване/преиздаване на свидетелство за правоспособност за плаване по ВВПЕ.