Контакти с МСКЦ

Безопасно корабоплаване, чисто море и спасени хора!

Морският спасително-координационен център (МСКЦ) е националният спасителен център при бедствия, аварии и замърсяване на морето в българския морски отговорен район за търсене и спасяване в Черно море.

Съгласно „План за приемането на кораби, нуждаещи се от помощ във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България”, МСКЦ е „точка за контакт” за кораби, нуждаещи се от помощ и намиращи се във вътрешните морски води и териториалното море на Република България.

Контакти с МСКЦ:

тел. 112

тел: +359 52 633067; +359 52 603268

моб: +359 88 8952113;

факс: +359 52 603265

e-mail: [email protected]

Inmarsat: 420722210

VHF Ch 16

МСКЦ Варна се носи денонощно дежурство за приемане на сигнали