Бюро„Веритас” ще извършва прегледи на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа

ИА „Морска администрация” и бюро „Веритас” подписаха две споразумения.  С тях бюро „Веритас” се упълномощава да извършва прегледи на кораби, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища на Европа.
Споразуменията са подписани с цел прилагане на директива 2006/87/ЕС и Европейското споразумение във връзка с международните правила за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища.