Партньорска среща по проект HINT

На 18 септември 2014 г. в София се проведе среща на партньорите по проект HINT („Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии”), който се изпълнява по Оперативна програма за транснационално сътрудничество  “Югоизточна Европа 2007-2013”.


Г-н Петър Киров, главен секретар на ИА „Морска администрация” поздрави участниците и отбеляза, че освен създаденото добро партньорство между представители на различни институции от страните от Дунавския регион, реална полза за работата на „Морска администрация”  е създадената IneS платформа, която се използва и за обучение он-лайн.


След направения подробен отчет за изпълнението на дейностите по работни пакети, експертите на Водещия партньор - Ceronav Румъния, насочиха вниманието към процедурите и  необходимите документи за исканото  продължение на проекта ( до м. декември 2014 г.), както  и за прехвърлянето на средства между партньорите.


Участниците в срещата бяха информирани, че втората брошура за проекта е готова и предстои да бъде издадена на английски език.