Втората среща на ръководителите на морските администрации на държавите – членки от Източна Европа и Западна Азия и Семинар за п...

Втората среща на ръководителите на морските администрации на държавите – членки от Източна Европа и Западна Азия и Семинар за приемане и въвеждане на инструменти на Международната морска организация (ИМО)

В периода 15 – 17 септември 2014 г., в град Варна, Изпълнителна агенция „Морска администрация” беше домакин на Втората  среща на ръководителите на морските администрации на държавите – членки от Източна Европа и Западна Азия и Семинар за приемане и въвеждане на инструменти на Международната морска организация (ИМО). Срещата се проведе под егидата на Международната морска организация и беше открита от Генерален секретар, г-н Коджи Секимитсу. Срещата бе посветена на темата на ИМО за 2014 г.: „Конвенциите на ИМО и ефективното им прилагане”. В своето встъпително слово, Генералният секретар посочи като приоритет за ИМО ускоряването на процеса на влизане в сила на Конвенцията за управление на баластните води, приета през 2004 г. 


На срещата присъстваха представители от Албания, Азербайджан, Грузия, Иран, Казахстан, Молдова, Румъния, Турция, Украйна и Туркменистан. Участие в дискусиите взеха също Деканът на Академията на Международната асоциация на фаровите служби, контраадмирал Жан-Чарлс Льоклер, заместник - секретарят на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, посланик Траиан Чебелеу, както и представители на Секретариата на Черноморския меморандум за сътрудничество по линия на държавния пристанищен контрол,  Комисията за опазване на Черно море от замърсяване, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка.


На срещата бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между държавите-участници в регионален мащаб и бяха идентифицирани целите, ползите и начините за въвеждане на инструменти на Международната морска организация.