Национален стандарт за провеждане на курс "Основна подготовка по морска безопасност - опреснителен.