Списък на големи кораби подлежащи на служебно заличаване от регистровите книги на ДМА-Бургас