Награда за ИА „Морска администрация”

Дирекция „Морска администрация – Русе” получи  „Сертификат за принос” като партньор на Русенския университет „Ангел Кънчев” в развитието и утвърждаването на ползотворното сътрудничество в полза на качественото висше образование, перспективната професионална реализация на младите хора и просперитета на района и страната.Със Заповед на ректора на университета този сертификат се присъжда за персоналната ангажираност и социалната отговорност на Д „МА - Русе” и нейните ръководители.Сертификатът беше връчен на „Публично обсъждане за ефективността и прозрачността в управлението в Русенския университет”.