Задължения за докладване

Всички кораби, които ще посещават българско пристанище и подлежащи на разширена инспекция по реда на държавния пристанищен контрол са задължени да изпратят предварителна информация 72 часа преди очакваното време на пристигане в пристанището или рейда. Предварителната информация се изпраща преди отплаване от предходното пристанище, когато очакваното време на пристигане е по-малко от 72 часа.

Информацията се изпраща на следните адреси

Формата, по която се предоставя информацията е следната и може да се изтегли от тук “NoA