График за провеждане на ежегодните прегледи и освидетелстване на малки плавателни съдове (до 40 БТ), регистрирани към пристанище Варна