Обява за промяна в издаването на свидетелства за правоспособност, валидни за работа на борда на танкери