Европейски морски ден 2015

Тази година, Европейската комисия ще отбележи традиционните вече чествания на Европейския морски ден с провеждането на тематична конференция, посветена на пристанищата и крайбрежните региони, в периода 28 - 29 май в гр. Пирея, Гърция, с участието на лектори и гости на високо ниво, както и експерти, които да обсъдят целия спектър от възможности и предизвикателства, които понастоящем срещат крайбрежните региони и морета.Гръцките домакини на европейската конференция отделно организират и двудневни чествания на празника на 30 и 31 май отново в Пирея, за да разкрият морската история и култура на града, и на неговото пристанище в частност.ИА "Морска администрация" уважи Европейския празник на морето днес с участието си в Научния форум „Море и здраве“, организиран от Медицински университет-Варна, в рамките на който кап.Валентин Енчев, директор на Дирекция „Морска администрация“-Варна изнесе презентация на тема „Правни аспекти на осигуряването на здравословно и екологосъобразно корабоплаване“.