Заповед № 3-42/07.03.2016 год. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” за провеждане на конкур...

Заповед № 3-42/07.03.2016 год. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” за провеждане на конкурс за избор на пилотска организация за срок от три години, за пилотажни райони Варна и Бургас.