Информационна среща относно търг за кораб за борба с нефтени разливи в Черно море

На 01.06.2016 год., от 10:30 часа в сградата на Дирекция "Морска администрация" Варна, бул. "Приморски" №5, Изпълнителна агенция "Морска

администрация" организира заедно с Европейската агенция за морска безопасност /ЕМСА/ информационна среща относно търг за доставка на кораб

за борба с нефетени разливи в Черно море. Допълнителна информация може да намерите във файла по-долу и връзката къв сайта на ЕМСА.
Agenda_Varna.pdf (144.2

Връзка към обявата в ЕМСА