Обща информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Партиден номер в Регистъра на обществените поръчки - 00021

Профил на купувача в ЦАИС ЕОП: https://app.eop.bg/buyer/1093

Официална страница в интернет: https://www.marad.bg/

Файлови документи
Прикачен файл Size
Вътрешни правила ЗОП_0.pdf 2.61 MB