Циркулярно писмо на IMO за издаваните нови сертификати за професионална подготовка от Изпълнителна агенция "Морска администрация"