ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 10135.5501.292, 10135.5501.293, 10135.5501.2...

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 10135.5501.292, 10135.5501.293, 10135.5501.294 и 10135.5501.295 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГРАД ВАРНА РАЙОН „АСПАРУХОВО“, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 28 ноември 2016 г.

  Уведомление (839.71 KB)

Vn_uvedm_IMT.doc (103 KB)