"Корекция към национален стандарт за провеждане на обучение в курс "Корабен радиооператор обща категория за СМСББ"