Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 година относно процедурите за идентификация на плавателните съ...

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 година относно процедурите за идентификация на плавателните съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 година относно процедурите за идентификация на плавателните съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС