Актуализиране на наименованието на плавателен съд, листван в санкционния списък съгласно резолюция 1718 (2006), касаеща Корейската народно-демократична Република