Добавяне на три плавателни съда в списъка по санкциите съгласно резолюция 1718 (2006), касаеща Корейската народно-демократична република