Разпореждане № 114/24.03.2023 г. за обявяване на безопасно газене в акваторията на пристанищен терминал Русе-център, от пристанище за обществен транспорт Русе.