Добавяне с дата 16 ноември 2018 г. на едно лице – SALAH BADI, в списъка по санкциите, съгласно резолюции на Съвета за сигурност №№ 1970(2011) и 1973(2011), отнасящи се до Либия