Премахване на юридическо лице от списъка със санкции, съгласно алинеи 19 и 23 от резолюция на Съвета за сигурност 1483(2003)