На вниманието на производителите на морско оборудване във връзка с Директива 2014/90/ ЕС относно морското оборудване.