Национален стандарт за провеждане на обучение в курс "Експерт при превоза на опасни товари по ВВП"