Декрет на министъра на транспорта на Арабска република Египет за таксите на услуги, предоставяни на кораби в египетските пристанища